Hem

Välkommen till Årstablomman !

Odlarföreningen Årstablomman bildades 1985 och ligger på Fålhagsleden 105-109 mellan bostadsrättsföreningen Pumpan och Årsta idrottsplats. Området är charmigt beläget utmed Lennakattens järnvägsspår på anrik mark där det tidigare fanns en handelsträdgård på platsen. Föreningen hyr marken av Uppsala kommun.


Området rymmer 77 odlingslotter, de flesta på 60 kvadratmeter men det finns även några mindre lotter med varierande storlek.


Föreningen drivs ideellt och finansieras av medlemmarnas lotthyror. Årsavgiften för en lott är mellan 310 kr och 500 kr, beroende på lottens storlek. Nya medlemmar betalar en deposition på 800 kr per lott.


Nedan finns en översiktsbild över kolonilotterna på Årstablommans område.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årstablomman 1985-2019  |  Mail: info@arstablomman.se  |  Bankgiro 5367-9031

Vill du du börja odla hos oss?


Det är vanligtvis kö till att få en odlingslott. Kontakta köansvarig för mer information