Köregler

KÖREGLER


Två listor: anmälan för halv- och hellott , med möjlighet att byta från halv till hel lott efter en säsong.


Närhetsprincipen gäller, ca 2 km i radie från odlingsområdet. Årsta, Salabacke och Fålhagen har företräde.


Kötur baseras på kötid - när man skickade in ansökan.


Säger man nej när man blir erbjuden en lott, hamnar man sist på listan.
Tackar man nej två gånger förlorar man sin köplats.


De som tackat ja får Stadgar och Ordningsregler skickat på mail, för att läsa igenom inför kontraktsskrivandet.


Nya medlemmar bjuds in i grupp. Vi går igenom stadgar och ordningsregler.
Man blir anvisad en lott. Vill man kan man få byta mellan sig i gruppen där och då.
Kontrakt skrivs vid detta tillfälle. 


AVGIFTER

Deposition ska betalas inom två veckor. Det går ut EN påminnelse om att betala inom tre arbetsdagar, sen rivs kontraktet. 

Det finns tre storlekar på lotter. Avgift: 310 kr - 500 kr/år

Lottdeposition: 800 kr


Föreningen finansieras helt och hållet av medlemmarnas lotthyror. Pengarna används 

till markhyra, vatten, underhåll och gemensamma investeringar samt medlemsavgift till

Koloniträdgårdsförbundet.


Uppsägning av lott och uteslutning 

Uppsägning av medlemskap ska göras senast 30 Oktober.
Arrendeavgiften betalas endast tillbaka om avgiften är betald i förväg och uppsägningen är gjort i tid. 


Nyttjanderätten till lotten kan upphöra tex vid vanvård, enl Stadgar och Ordningsregler

Man får två varningar:
Första varningen: e-mail och responstid och åtgärder inom två veckor
Andra varningen: e-mail och telefon, responstid och åtgärder inom en vecka

Om ingen åtgärd görs så utesluts man omedelbart och har 14 dagar på sig att tömma lotten, därefter tillfaller allt material föreningen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årstablomman 1985-2019  |  Mail: info@arstablomman.se  |  Bankgiro 5367-9031

Vill du du börja odla hos oss?


Det är vanligtvis kö till att få en odlingslott. Kontakta köansvarig för mer information