Årstablommans styrelse 2018

Ordförande, Victor Rydén

 

Kassör, Eva Källander

 

Ledamot, sekreterare & administratör hemsidan Frida Lindell

 

Ledamot & köansvarig, Annika Norrström

 

Ledamot, Samanthi Walisadeer, ansvarig för informationstavla/boden

 

Suppleant, Petter Källander, teknikansvarig (vatten/verktyg)

 

Suppleant, Barbro Sten-Olasson

 

Suppleant, Lina Pettersson

 

Suppleant, Lars-Gunnar Larsson

 

Årstablomman 1985-2015 | Plusgironummer 491 04 22-7