Odlarföreningen Årstablomman

Avgifter


Hel lott: 500 kr

Halv lott: 310 kr

Andralott 440 kr

Lottdeposition: 800 kr

Plusgironummer 491 04 22-7


Lotthyran ska vara inbetald senast 30 september för nästkommande år.


Glöm inte att ange namn på lottinnehavaren och lottnummer!


Föreningen finansieras helt och hållet av medlemmarnas lotthyror. Pengarna används till markhyra, vatten, medlemsavgift i Koloniträdgårdsförbundet, gemensamma redskap samt till underhåll av området.

--------------------------------------------


Frågor & Svar


Hur gör man för att ställa sig i kö till en lott?

Det är vanligtvis kö till att få en odlingslott. Kontakta köansvarig här för mer information.

 

Gemensam städdag

Föreningen har två städdagar om året, årets datum hittar du här.

Datumen för dessa beslutas gemensamt på årsmötet.

Städdagarna är obligatoriska och om man inte kan närvara får man betala frånvaroavgift på

100 kr till föreningens plusgiro 491 04 22-7

 

Att säga upp lotten

Lotter ska enligt föreningens stadgar sägas upp senast 30 september för att arrendeavtalet inte ska förlängas med ytterligare ett år.

Årstablomman 1985-2019 | Plusgironummer 491 04 22-7


Vill du börja odla?Kontakta oss här.